Hoe zorg ik voor juiste gegevensbeveiliging?
Gepubliceerd op: 12/07/2023
Gepubliceerd in: het nieuwsoverzicht
Gegevensbeveiliging

Hoe zorg ik voor juiste gegevensbeveiliging?

In onze sterk gedigitaliseerde wereld moeten we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze gegevens veilig zijn. We willen niet dat onze persoonlijke informatie in verkeerde handen valt.

 

Gegevensbeveiliging omvat allerlei maatregelen die worden genomen om ervoor te zorgen dat onze gegevens veilig zijn tegen ongeoorloofde toegang, diefstal of schade. Hoe je dat precies doet? Hier vind je de belangrijkste maatregelen om informatie veilig te stellen.

Het doel van gegevensclassificatie is om prioriteit te geven aan de bescherming van gegevens op basis van hun belangrijkheid en risico.

Gegevensclassificatie
Classificeer je gegevens op basis van hun gevoeligheid, waarde en de vereisten voor beveiliging en bescherming. Het doel van gegevensclassificatie is om prioriteit te geven aan de bescherming van gegevens op basis van hun belangrijkheid en risico.

Vaak worden de klassen “vertrouwelijk”, “intern” en “publiek” hiervoor gebruikt. Vertrouwelijke gegevens zullen bijvoorbeeld strengere beveiligingscontroles hebben, zoals versleuteling, strikte toegangscontrole en monitoring van gegevensuitwisseling. Publieke gegevens daarentegen vereisen minder strenge beveiligingsmaatregelen, maar moeten nog steeds worden beschermd tegen onbedoelde wijzigingen of vervalsingen.

2FA omvat het invoeren van een tweede verificatiemethode naast het wachtwoord, zoals een eenmalige verificatiecode die naar je telefoon wordt gestuurd of een biometrische verificatie zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Sterke wachtwoorden en verificatie
Zorg ervoor dat alle gebruikers sterke, unieke wachtwoorden gebruiken. Het is hierbij belangrijk dat een wachtwoord uit minstens 8-10 tekens bestaat, hoe langer hoe beter. Ook is de complexiteit iets op goed op te letten. Gebruik een combinatie van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens. Vermijd voor de hand liggende patronen of woorden. Gebruik daarnaast voor elk account een uniek wachtwoord. Als een wachtwoord wordt blootgegeven, voorkomt dit dat andere accounts ook in gevaar komen.

Gebruik en implementeer tweefactorauthenticatie (2FA) waar mogelijk. 2FA omvat het invoeren van een tweede verificatiemethode naast het wachtwoord, zoals een eenmalige verificatiecode die naar je telefoon wordt gestuurd of een biometrische verificatie zoals een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Dit zorgt voor een extra beveiligingsniveau, zelfs als het wachtwoord is gecompromitteerd.

Toegangsbeheer
Implementeer strikte toegangscontroles om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot gegevens. Beperk de toegang tot “need-to-know” basis en implementeer mechanismen zoals rollen, rechten en machtigingen om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen toegang hebben tot de gegevens die relevant zijn voor hun taken. In Profix is het ook mogelijk enkel geautoriseerde gebruikers toegang te geven tot bepaalde gegevens.

Encryptie
Encryptie is een methode om gegevens te beveiligen door ze om te zetten in een onleesbare vorm, zodat alleen geautoriseerde partijen met de juiste sleutel de gegevens kunnen decoderen en leesbaar maken. 

Regelmatige gegevensback-ups
Maak regelmatig back-ups van uw gegevens en zorg ervoor dat de back-ups op een veilige locatie worden opgeslagen. Dit helpt bij het herstellen van gegevens in geval van gegevensverlies als gevolg van incidenten zoals ransomware-aanvallen of technische storingen.

Training en bewustwordingsprogramma’s kunnen helpen bij het verminderen van menselijke fouten en het bevorderen van een veiligheidsbewuste cultuur binnen de organisatie.

Bewustwordingstraining
Zorg ervoor dat je medewerkers bewust zijn van de risico’s en best practices voor gegevensbeveiliging. Training en bewustwordingsprogramma’s kunnen helpen bij het verminderen van menselijke fouten en het bevorderen van een veiligheidsbewuste cultuur binnen de organisatie.

Monitoring en logging
Implementeer systemen voor het monitoren van activiteiten en logging van gebeurtenissen. Dit stelt je in staat om verdachte activiteiten te detecteren, incidenten te onderzoeken en proactief te reageren op beveiligingsdreigingen.

Incidentresponsplan
Ontwikkel een gedetailleerd incidentresponsplan om te reageren op beveiligingsincidenten. Dit plan moet duidelijke richtlijnen bevatten voor het melden, onderzoeken en herstellen van beveiligingsincidenten, evenals de betrokkenheid van relevante belanghebbenden.

Externe audits en penetratietesten
Overweeg het uitvoeren van externe audits en penetratietesten. Deze worden gebruikt om de beveiliging van systemen, netwerken en applicaties te evalueren en te versterken.

Onze oplossingen

Import & Export

01

Ontdek oplossingen

Groothandel

02

Ontdek oplossingen

Veldgewassen

03

Ontdek oplossingen

PROFIX AGF all-in-one softwareoplossing

PROFIX AGF Software biedt een zeer uitgebreide en allesomvattende softwareoplossing voor bedrijven binnen de AGF sector. Vraag meteen een demo aan!
Vraag nu een demo aan!