PROFIX AGF Software

Klanten ervaringen

“De praktijk is teruggebracht in de ICT”

Toen tuinbouwbedrijf Compliment – dat zich richt op de teelt en vermarkting van vollegrondsgroenten – toe was aan nieuwe software, bleek juist de koppeling tussen teelt en verkoop de grootste uitdaging, vertelt directielid en mede-eigenaar Peer Schraven.

“De meeste ERP systemen zijn volledig gericht op de handel, terwijl wij een koppeling tussen teelt, verpakken en handel nodig hebben.”

Op basis van een requirements document kwam Compliment uiteindelijk uit bij Profix AGF Software. Vorig jaar is begonnen met de implementatie. Dat is een flinke klus, vindt Peer. “We hebben al heel veel stappen gezet en zijn nu de laatste stappen aan het zetten.” Hij trekt twee jaar uit voor de volledige implementatie van het systeem en verwacht dan ten volle te kunnen profiteren van de voordelen op bijvoorbeeld het gebied van inzicht in de bedrijfsprocessen, real time data, minder foutgevoeligheid en de extra arbeid die wordt bespaard.

Inzicht

Vooral het inzicht geven in de juiste data is een belangrijk aspect bij het ontwikkelen van software, zegt Gert Goetschalckx van Profix.

“Om dat doel te bereiken richten we onze software samen met de klant in op de bedrijfsprocessen, zodat de klant zich kan blijven focussen op wat belangrijk is: de groei van zijn bedrijf.”

Profix maakt data bijvoorbeeld inzichtelijk door middel van dashboards. “In functie van waar er inzicht voor nodig is, richten we alles zo in dat die data die daarvoor relevant is, gecentraliseerd wordt. Alle overbodige informatie, die alleen voor rompslomp zorgt, verwijderen we.” Gert geeft aan dat bij Compliment het inzicht geven in het teeltproces per perceel centraal stond bij de ontwikkeling van de software.  “Voorheen ontbrak die informatie en dat aspect hebben wij gebruikt als basis om op verder te bouwen. De basis is er nu, we zijn nu bezig het bedrijfsproces van Compliment verder te automatiseren om het makkelijker, sneller en beter te maken.”

 Op maat gemaakt

Een deel van het ERP systeem waar Compliment mee werkt is custom made. Zo laat Peer weten dat een app voor het versturen van orders naar een tablet speciaal op maat gemaakt is.  “Als de handel verkocht is, wordt er pas geoogst. Om de orders te communiceren aan de mensen op het veld, is er een app ontwikkeld die gekoppeld is aan het Profix ERP-systeem. Daarin krijgen de ploegleiders in de eigen taal de orders die geoogst moet worden, binnen.” En ook in het magazijn is een toepassing op maat gemaakt waardoor orders automatisch op een beeldscherm verschijnt, waardoor de chauffeurs die komen laden direct kunnen zien op welk dock de te laden partij klaar staat. Ook is de verwerking van het teeltaspect in de ERP software custom made. “Heel de routing in het bedrijf; van verkoop, orders naar het veld sturen en terugkoppelen voor facturatie, is helemaal specifiek voor Compliment gemaakt. Profix heeft de praktijk terug kunnen brengen in de ICT.” Maar ook het terugbrengen van de foutgevoeligheid binnen het bedrijf, ziet Peer als één van de voordelen van het nieuwe ERP-systeem.

“Ik wil af van Excel-lijstjes waarbij iedereen zijn eigen interpretatie van de cijfers heeft en waarbij iedereen een eigen format ontwikkelt, wat de leesbaarheid niet ten goede komt. We hebben nu één dashboard waarin wekelijks de door ons geselecteerde KPI’s verschijnen. Iedereen die het nodig heeft, leest hetzelfde.”

 Voorraad staat op het veld

Het voorraadbeheer speelt een centrale rol in de software van Compliment. “De voorraad, waaruit we verkopen, staat op het veld. Het aantal planten op een veld – ieder veld staat in het systeem – is de startvoorraad van waaruit we verkopen.” Hierdoor is bekend hoeveel er is geplant en hoeveel er is verkocht en daarmee dus ook het oogst rendement van het veld. Een belangrijk gegeven geeft Peer aan omdat afnemers steeds meer verwachten van leveranciers waar het gaat om inzicht in data en cijfers. Als in de winter de Hollandse productie stilligt, nemen Spaanse en Portugese telers het stokje over. Peer meldt dat ook dit aspect in de software verwerkt is.

”In het verleden werd de buitenlandse voorraad op papier vastgelegd, maar nu is de actuele voorraad in het systeem inzichtelijk en is duidelijk wat er onderweg is.” Daardoor is ook de traceability gewaarborgd, geeft Peer aan.

Stuurcijfers

Een belangrijk aspect, voor Compliment omdat dit ook een rol speelt bij de certificeringen- de vollegrondsgroententeler is onder meer GlobalGap (Plus), PlanetProof en BRC gecertificeerd. “Vanuit de certificeringen moeten we de tracering kunnen waarborgen en aangeven hoe het gewaarborgd is.” Maar ook bij andere vereisten die de verschillende certificeringen stellen, kan de software behulpzaam zijn doordat gegevens over bijvoorbeeld verpakking direct beschikbaar zijn.

Ook los van de tracering, levert het systeem veel stuurcijfers op, geeft Peer aan. Niet onbelangrijk in tijden dat er veel behoefte is aan transparantie.

“Inzichtelijkheid en onderbouwing van de kostprijs worden steeds belangrijker. Dat kun je eigenlijk niet meer zonder software. Er zijn een aantal basiscomponenten die heel bepalend zijn voor de kostprijs en die we altijd realtime kunnen zien. Daardoor sta je sterker in de prijsonderhandeling.”

In samenwerking met agf.nl en agfprimeur.nl

Dhr. Peer Schraven

Compliment BV

Onze missie

Wij voegen waarde toe aan AGF-Processen op manieren die ons dagelijks blijven inspireren.

Onze visie

Wij brengen bedrijven samen in een virtuele wereld, van vers naar digitaal in 3 seconden.

PROFIX AGF all-in-one softwareoplossing

PROFIX AGF Software biedt een zeer uitgebreide en allesomvattende softwareoplossing voor bedrijven binnen de AGF sector. Vraag meteen een demo aan!

Vraag nu een demo aan!